Hoeve Zandbelt

Fam. Ziel   


 

In 1990 zijn wij met Texelaar schapen begonnen. Dit om dat toen we midden in onze verbouwing zaten, het lente was en het gras begon te groeien. We hebben op dat moment voor dit ras gekozen, daar we deze schapen kennen en op aanraden van vrienden.

Na de nodige problemen met het aflammeren en hierdoor vaak de hulp van de dierenarts ingeroepen, hadden we natuurlijk veel onkosten.

Op dat moment maakte de dierenarts ons attent  op het Hampshire down schapen ras, daar deze schapen makkelijk en zelfstandig kunnen aflammeren.

Wij zijn in 1994 begonnen met een tweetal hampshire down ooien.

Via een krantenartikel over de teddy beren onder de schapen werden we attent gemaakt op de hampshire down vereniging. We hebben via de toenmalige secretaris het nodige advies en begeleiding gekregen, om op een goede manier met de schapen om te gaan en de verzorging optimaal te krijgen.

Hij gaf ons een adres in Heteren waar nog een tweetal stamboek ooien te koop waren.

We zijn er op een morgen heen gegaan en zagen ze al van een afstand lopen in een groter koppel tegen de dijkwal aan. We hebben op dat moment twee hele mooie ooien gekocht (nr 23 en 24).

Dit was het begin van onze eigen kudde.

Vanaf 2004 zijn we gaan selecteren op scrapie en hebben vanaf dat moment de status scrapie-resistent bedrijf wat d.m.v. een certificaat is bevestigd. Vanaf het begin hebben we een zwoegervrije kudde.